List motywacyjny

Co powinien zawierać list motywacyjny?

Miejsce i data

Imię i nazwisko
Adres
Telefon

Imię i nazwisko i/lub nazwa firmy
(staraj się adresować do konkretnej osoby – wtedy podaj zajmowane przez nią stanowisko)

Rozpocznij formułą Szanowna Pani/Pan/Państwo,

1. Napisz skąd wiesz o naborze i o jakie stanowisko się ubiegasz (np. „w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w …. przesyłam swoją aplikację na stanowisko …”).
Wyjaśnij, dlaczego list kierujesz właśnie do tej firmy/instytucji.

2. Udowodnij pracodawcy, że posiadasz kompetencje, których on poszukuje. Przytocz konkretne przykłady osiągnięć, które ilustrują Twoje umiejętności. Nie powtarzaj tych informacji, które już zostały opisane w CV. Skoncentruj się raczej na wpływie, jaki mogą mieć one na Twoją pracę. Jeśli nie spełniasz wszystkich wymogów, zadeklaruj chęć uczenia się i przedstaw swoje plany zawodowe związane z tą firmą. Wykaż się znajomością specyfiki firmy/instytucji – to bardzo ważne, aby nie odniesiono wrażenia, że jest to kopia listu przesłanego do wielu innych firm.

3. Zaznacz, że z chęcią zaprezentujesz się podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 

4. Zakończ formułą: „Z poważaniem” i odręcznie się podpisz.

 

PAMIĘTAJ:

Uważnie czytaj treść ogłoszenia i podkreślaj te cechy i umiejętności, które są najbardziej cenione przez pracodawcę.

Odpowiadając na ogłoszenie firm anonimowych (np. „duża firma działająca w branży chemicznej”), ryzykujesz, że to właśnie firma, w której pracujesz szuka nowych pracowników. Coraz częściej do przeprowadzenia procesów rekrutacji wynajmowane są firmy doradcze. W tej sytuacji należy skontaktować się z osobą, na ręce której będziesz przesyłać swoje dokumenty aplikacyjne. Z pewnością nie uzyskasz odpowiedzi na pytanie, o jaką firmę chodzi, ale jeśli zapytasz, czy nie jest to na pewno firma XYZ, w której aktualnie pracujesz, to taką odpowiedź powinieneś uzyskać.