Regulaminy i umowy praktyk

Przede wszystkim wprowadzamy możliwość zaliczenia pracy zawodowej na poczet praktyk studenckich. W takiej sytuacji skan podania skierowanego do Zastępcy Dyrektora wraz ze skanem umowy o pracę należy przesyłać na adres Biura Karier i Promocji ([email protected]). Wówczas skany podań ze zgodą Zastępcy Dyrektora na zaliczenie pracy zawodowej na poczet praktyk są przesyłane opiekunom praktyk przez pracownika Biura Karier i Promocji.

Ci studenci, którzy odbyli już praktyki i posiadają uzupełnione dzienniki praktyk mogą przesyłać ich skany w celu uzyskania zaliczenia w USOSie. Po wznowieniu zajęć na Uczelni są obowiązani do dostarczenia do opiekuna praktyk dziennika w formie papierowej. Opiekun, po dokonaniu wpisu zaliczenia, skan dzienniczka przesyła do dziekanatu z informacją, że dokonał wpisu zaliczenia z praktyk i podaniem jego daty.

Osobom, które nie pracują i nie mają możliwości odbycia praktyki zorganizowanej we własnym zakresie, mogą odbyć praktykę w formie zdalnej. W tym przypadku wymagane jest złożenie przez studenta zgłoszenia na praktykę wraz z oświadczeniem odnośnie RODO do osoby zajmującej się praktykami ([email protected]). Następnie owo zgłoszenie jest przesyłane do miejsca gdzie praktyka ma być odbywana, który już bezpośrednio kontaktuje się ze studentem (np. poprzez adres mailowy podany w zgłoszeniu) określając co student ma robić w ramach praktyki. Następnie, po zakończeniu praktyki, wystawia on zaświadczenie (opinia instytucji o studencie) studentowi o odbytej praktyce określając kiedy się odbyła (termin ten powinien być zgodny z tym podanym w zgłoszeniu i zgodny z programem studiów). Skan owego zaświadczenia student przesyła opiekunowi praktyk, który na tej podstawie zalicza je w USOSie.

Praktyki, profil praktyczny 2019/2020 rok
Kierunek Ekonomia, Europeistyka, Informatyka
Po I roku – miesiąc praktyki
Po II roku – miesiąc praktyki
Na III roku – 4 miesiące

Praktyki studenckie krok po kroku Pobierz
Regulamin studenckich praktyk zawodowych dla studentów kierunku ekonomia i informatyka Pobierz
Regulamin studenckich praktyk zawodowych i ramowy program praktyk dla studentów kierunku europeistyki Pobierz wersję litewską
Pobierz wersję polską
Ramowy program praktyk dla studenta ekonomii Pobierz wersję litewską
Pobierz wersję polską
Ramowy program praktyk dla studenta informatyki Pobierz wersję litewską
Pobierz wersję polską
Załącznik nr 1 do Regulaminu studenckich praktyk zawodowych – Umowa trójstronna praktyki studenckiej Pobierz wersję litewską (DOC)
Pobierz wersję litewską (PDF)
Pobierz wersję polską (DOC)
Pobierz wersję polską (PDF)
Przykład wypełnienia umowy trójstronnej praktyki studenckiej
Załącznik nr 2 do Regulaminu studenckich praktyk zawodowych – Podanie o zaliczeniu praktyk, gdy student pracuje Pobierz wersję litewską
Pobierz wersję polską
Załącznik nr 4 do Regulaminu studenckich praktyk zawodowych – Przykład wypełnienia dziennika praktyk: 1 strona 2 strona
Załącznik nr 5 do Regulaminu studenckich praktyk zawodowych – Opinia instytucji Pobierz wersję litewską (DOC)
Pobierz wersję litewską (PDF)
Pobierz wersję polską (DOC)
Pobierz wersję polską (PDF)
Wniosek o realizację praktyki Pobierz
Ankieta oceny praktyki zawodowej Pobierz

Pracownicy Biura Karier i Promocji
Greta Podlecka
Tel. (+370 5) 271 37 93

[email protected]
[email protected]